HÉT COACHINGSBUREAU VOOR ZORGPROFESSIONALS

Bij Ziel & Zorg gaat het altijd over de mens achter de rollen (AIOS, arts, bestuurder, para(medici)) die we vervullen. Over menselijke behoeften als; gezien en gehoord worden, respectvol behandeld worden, er toe doen. Het gaat over de kracht die in jou als individu zit, of in je team. Het gaat over je professionele relaties; over samenwerken, over gezamenlijke drijfveren en doelstellingen. Over (persoonlijk) leiderschap. Over prettig met elkaar werken. Kortom; over de menselijke maat.

Ziel & Zorg staat voor ‘Waarden gedreven leiderschap’. Er is intensieve ervaring met individuele coaching van A(N)IOS, huisartsen, medisch specialisten en diegene die dit combineren met een bestuurdersrol.

Ziel & Zorg staat voor ‘samen voor het grotere geheel gaan’. In een veilige, warme organisatie zijn een aantal zaken van belang: open en eerlijke communicatie, opbouwende feedback, samen zoeken naar mogelijkheden, kansen benutten, groeien met en door elkaar, talenten zien en koesteren. Diversiteit toejuichen en benutten. Waarden gedreven Leiderschap.